วางแผนทางการเงิน และจัดทำงบประมาณสำหรับธุรกิจ ที่ต้องการจะลงทุน

Mar 26th, 2014
Comments Off

การวางแผนทางการเงินจำเป็นสำหรับการดำเนินงานด้านธุรกิจ ผู้จัดการทางการเงินมักวางแผนล่วงหน้าสำหรับด้านต่าง ๆ เช่น การซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อลดต้นทุนการผลิต หรือเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิต การส่งเสริมการจัดจำหน่ายเพื่อเพิ่มการขาย การเพิ่มบุคลากรของแผนกต่าง ๆ เพื่อการขยายงาน เป็นต้น

pic07

การวางแผนทางการเงินจำเป็นสำหรับการดำเนินงานด้านธุรกิจ

ผู้จัดการทางการเงินมักวางแผนล่วงหน้าสำหรับด้านต่าง ๆ เช่น การซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อลดต้นทุนการผลิต หรือเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิต การส่งเสริมการจัดจำหน่ายเพื่อเพิ่มการขาย การเพิ่มบุคลากรของแผนกต่าง ๆ เพื่อการขยายงาน เป็นต้น

การพยากรณ์เป็นส่วนสำคัญของกระบวนการวางแผน ฝ่ายบริหารจะใช้การพยากรณ์เป็นตัวช่วยชี้ให้เห็นว่า แผนสำหรับอนาคตนั้นสอดคล้องกับเป้าหมายธุรกิจหรือไม่ หรืออาจใช้การพยากรณ์เพื่อคาดคะเนปัญหาต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นและจะเป็นหนทางเพื่อแก้ปัญหาเหล่านั้นด้วย ฝ่ายบริหารควรเขียนแผนงานที่จะปฏิบัติการในอนาคตไว้ในงบประมาณทางการเงิน เพราะงบประมาณเป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างหนึ่งสำหรับผู้บริหาร เมื่อพูดถึงงบประมาณแล้วควรทราบว่างบประมาณคืออะไร งบประมาณเป็นแผนงานที่แสดงออกมาในรูปของตัวเงิน ซึ่งได้ผ่านการคิดพิจารณาและตัดสินใจอย่างรอบคอบ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานอย่างใดอย่างหนึ่งให้สามารถบรรลุจุดมุ่งหมายได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งในอนาคต เช่น งบประมาณเกี่ยวกับการลงทุนแสดงรายจ่ายเกี่ยวกับการจ่ายลงทุนตามโครงการต่าง ๆ ที่ได้วางแผนไว้สำหรับช่วงเวลาของงบประมาณนั้น และแสดงออกมาในรูปของการเคลื่อนไหวของเงินสดต่าง ๆ ของธุรกิจ และควรรวมถึงแหล่งเงินทุนที่วางแผนว่าจะได้รับในอนาคต และการใช้เงินทุนด้วย

วิธีการวางแผนงานและการจัดทำงบประมาณทางการเงินสำหรับธุรกิจมี 2 ลักษณะคือ

1. Top-down management คือ วิธีการวางแผนที่เริ่มจากคิดเป้าหมายรวมของธุรกิจในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน แล้วจึงพิจารณาถึงกิจกรรมต่าง ๆ หรือกิจกรรมย่อยที่จะรวมกันเพื่อบรรลุถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ วิธีการนี้ ใช้มากในการวางแผนระยะยาว เช่น บริษัทหรือร้านค้าต้องการเพิ่มกำไรปีละ20% ติดต่อกันเป็นเวลา 5 ปี ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องพิจารณาถึงรายได้ที่จะได้รับเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น แล้วนำเป้าหมายรายได้นั้นมากำหนดเป็นทุนและค่าใช้จ่ายอื่นที่ต้องใช้ทั้งหมด ผลของวิธีการนี้ก็คือ งบประมาณหรือแผนงานทั้งหมดของธุรกิจซึ่งจะสอดคล้องกับเป้าหมายธุรกิจที่ได้กำหนดขึ้นตั้งแต่เริ่มต้น
2. Bottom-up management คือ วิธีการวางแผนที่เริ่มต้นจากแต่ละแผนกหรือส่วนงานพยากรณ์แยกกันในการคาดคะเนประมาณส่วนประกอบของกิจกรรมต่าง ๆ ของธุรกิจ โดยคิดเป็นงบประมาณของแต่ละแผนก จากนั้นจึงจะนำมารวมเข้าด้วยกันเป็นแผนการทางการเงินรวมของธุรกิจ
ในธุรกิจขนาดใหญ่จะใช้วิธีการทั้ง 2 ลักษณะเข้าด้วยกัน

เริ่มต้นธุรกิจออนไลน์ที่ลงทุนนอยและได้ผลตอบรับที่ดี

Feb 7th, 2014
Comments Off

เลือกการทำธุรกิจออนลไน์ในการเริ่มต้นธุรกิจของเรา

อีกหนึ่งทางเลือกสำหรับใครที่อยากจะเริ่มต้นในการทำธุรกิจเวลานี้กับการเลือกที่จะทำธุรกิจออนไลน์ที่เป็นอีกหนึ่งช่องทางการทำธุรกิจบนโลกออนไลน์ที่ง่ายกว่าและมใช้เงินลงทุนที่น้อย เพราะสามารถที่จะเริ่มต้นธุรกิจได้ง่ายๆโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้านค้าก็ได้เช่นกัน ดังนั้นจึงสามารถี่จะช่วยประหยัดเงินลงทุนในการเช่าพื้นที่สำหรับหน้าร้านค้าของเราได้เป้นอย่างดี กับการเลือกสร้างเว็บสำหรับขายสินค้าและบริการออนไลน์ขึ้นมาเท่านั้นก็สามารถที่จะทำการค้าขายผ่านทางอินเตอร์เน็ตกันได้แล้ว ซึ่งสามารถที่จะเลือกใช้งานได้ทั้งเว็บไซต์เขียนหรือเว็บไซต์สำเร็จรูปที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานและผู้ซื้อทที่เข้ามาเลือกซื้อสินค้าและบริการต่างๆผ่านทางหน้าร้านค้าออนไลน์ของเราได้อีกด้วย และที่สำคัญการทำธุรกิจออนไลใน์ในรูปแบบนี้นั้นยังสามารถที่จะเปิดให้บริการกับผู้ซื้อได้ตลอด 24 ชั่วโมงแบบไม่ต้องมีเวลาเปิด-ปิดอีกด้วย

โดยการเริ่มต้นที่จะทำธุรกิจออนไลน์นั้นเพียงแค่เลือกสร้างเว็บที่เราต้องการแล้วจากนั้นก็อาจจะเข้าไปทำการตกแต่งในส่วนตของเว็บไซต์ให้สวยงามและเหมาะสมกับสินค้าและบริการต่างๆของเรา รวมถึงยังสามารถที่จะเพิ่มเติมการใช้งานระบบต่างๆลงไปเพื่อที่จะเป็นตัวอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานทุกคนได้อีกด้วย ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่จะช่วยทำให้การทำธุรกิจออนไลน์ของเรานั้นประสบผลความสำคเรจได้อย่างรวดเร็งว แล้วจากนั้นก็ทเริ่มต้นใส่รายละเอียดและรูปภาพของสินค้าและบริการต่างๆเพิ่มเติมลงไปเท่านั้น และอ่ีกหนึ่งที่จะขาดไมท่ได้ก็คือการทำการตลาดออนไลน์ที่สามารถที่จะช่วยทำการโปรโมทเว็บไซต์ของเราให้เป็นที่รูฒ้จักของผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตได้เป็นอย่างหากมีการค้นหาผ่านทาง Search Ebgine ที่ในเวลานี้นั้นเลือกซื้อสินค้าและบริการผ่านทางโลกออนไลน์นั้นได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก เพราะสาเหตุหลักก็มาจากการใช้งานอินเตอรืเน็ตที่มากยิ่งขึ้น จึงทำหใผู้คนมีทางเลือกในการเลบือกซื้อสินค้าและบริการที่มากยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงทำให้การทำธุรกิจออนไลน์ในรูปแบบนี้นั้นเริ่มได้รับความนิยมเป็นอย่างมากสำรหับผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตในประเทศไทยในปัจจุบัน